Mimi Kwanza?

David Boyd Long

$5.00

Tuwaze juu ya Bwana Yesu Kristo kama mfano wetu kwa sababu haifai kwetu kujifananisha na Wakristo wengine.

Tuwaze juu ya Bwana Yesu Kristo kama mfano wetu kwa sababu haifai kwetu kujifananisha na Wakristo wengine. Si vizuri kufananisha hali yetu ya roho na hali ya roho ya Wakristo wengine, wala kufananisha kazi yetu kwa Mungu na ile ya Wakristo wengine. Sharti Mkristo afuate Kristo tu. Mungu hakutupa sisi mfano au kipimo kingine. Ingetupasa kufanana na Kristo. Tunapata haya kabisa wakati tunapoona maisha yetu hayafanani na maisha yake matakatifu, na neno hili linatunyenyekeza mbele yake.

Shetani alijaribu Bwana Yesu Kristo kwa njia tatu. Mtu ana sehemu tatu: mwili, nafsi, na roho. Kwa nafsi yake mtu anapenda mambo fulani na kuchukia mengine, ana hamu kwa maneno mengine na ku - yatumainia. Katika 1 Wakorinto 3:3 Paulo alisema juu ya watu waliofuata kutaka kwa nafsi zao na kuishi namna ya watu wa dunia. Watu wale wanafikiri faida yao wenyewe tu. Wao ni namna nyingine na watu wenye Roho Mtakatifu ambao Paulo alifundisha juu yao katika shairi 1 la sura ile. Kwa njia ya mwili wetu wa mifupa na mnofu tunaweza kujulisha watu maneno tunayotaka wajue. Kwa roho yetu tunaweza kujua Mungu na kusemezana naye. Bwana Yesu Kristo alijaribiwa kwa njia hizi tatu: mwili, nafsi na roho.

Shetani anatujaribu sisi vivyo hivyo. Anaweka roho sana juu ya kutuondosha katika njia ya Bwana tusifanye maneno Mungu aliyokusudi kwa sisi kuyafanya.

David Boyd Long

David Boyd Long was born in Ireland and served as a missionary in Angola for over 30 years. The primary focus of his ministry was translating the Bible into Chokwe and teaching the Word over a wide area. When the Longs had to leave Angola because of the civil war, they returned to Canada, continuing a widely accepted ministry around the world. Mrs Long passed away in 1982; Mr Long remarried the following year; subsequently moving back to Ireland where he passed away early in 2007.

Related Products

More Titles by David Boyd Long

Newsletter Sign Up