Yoane
Revised Congo Swahili Book of John

Bible

$3.75

Yesu akawaambia: "Mimi ni mkate wa uzima"

  • SKU: 155
  • ISBN: 978-0-88873-155-5
  • Page Count: 68
  • Language: Congo Swahili
  • Format: Paperback
  • Binding: Saddle-Stitch Binding
  • Category: Bible
  • Topics:  John

Basi alama nyingi nyingine Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki; lakini hizi zimeandikwa mupate kuamini ya kwamba Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu; na kwa kuamini mupate uzima kwa jina lake. Yoane 20:30-31

Related Products

More Titles by  Bible

Newsletter Sign Up