Maelezo ya Biblia

Cyrus Ingerson Scofield

$20.75

Kufuatana na Maelezo ya C.I. Scofield

Hesabu ya vitabu vya Biblia duniani ni kubwa kupita hesabu ya kitabu cho chote kingine. Hata mtu asiyeamini ya kwamba Biblia ni Neno la Mungu anafikili haifai kukaa mjinga kwa maneno ya kitabu hiki cha zamani kinachojulikana zaidi. Lakini hata hivi zaidi ya waamini hawaweki roho juu ya kufahamu kabisa mambo yanayoandikwa ndani yake. Si nguvu kufahamu sababu kwa neno hili. Ni kwa sababu haiwezekani kufahamu sura yo yote ya Maandiko bila kufahamu kwa njia gani ni sehemu ya Biblia nzima. Maana habari za Biblia nzima ni kama picha yenye vipande vingi. Kila kipande kinahitajiwa kwa kutimiza picha nzima. Vivyo hivyo kila kitabu ndani ya Biblia, kila sura, shairi, na hata neno moja moja linahitajiwa kwa kutimiza habari nzima ya Biblia. Hivi kwa kufahamu maana ya sehemu mbalimbali za Biblia vizuri ni lazima kujuana kwanza na habari zake kubwa. 1. Biblia ni kitabu kimoja. Kuna maneno saba yanayohakikisha neno hili:

(1) Biblia nzima kuanza na kitabu cha Mwanzo inashuhudia Mungu mmoja. Maneno yote Mungu huyu anayosema na kutenda yanapatana na namna alivyo, na yanapatana na ufunuo mzima juu yake.

(2) Habari za jamii ya wanadamu na hali yao mbele ya Mungu inaanza kwa mwanzo wa Biblia na kuendelea hata mwisho wake.

(3) Kuna unabii ndani ya Biblia juu ya mambo ambayo yanatushinda kuamini ya kwamba yatatokea, lakini nyuma ya mia za miaka, kwa wakati ulioamriwa na Mungu tunasoma juu ya kutimia kwa unabii huu.

(4) Ufunuo wa kweli za Biblia unaendelea polepole ndani ya Biblia. Maneno yote juu ya kweli fulani hayafunuliwi mara moja. Maneno fulani yanafunuliwa kwanza juu ya kweli hii, halafu nyuma ya miaka mingi, mwandishi mwingine, bila kupatana na mwandishi wa kwanza, aliongeza maneno mengine, kisha mtu mwingine aliongozwa na Roho Mtakatifu kuongeza habari nyingine, vivi hivi kufika kutimia kwa ufunuo wa kweli hii.

(5) Biblia nzima, toka mwanzo wake hata mwisho wake inatoa ushuhuda juu ya ukombozi mmoja tu.

(6) Habari kubwa za Biblia nzima ni Kristo na kazi yake.

(7) Mwishoni, maandiko ya waandishi wa Agano la Kale, watu 44 walioandika kwa muda mbalimbali, yanapatana kabisa. Maneno haya yote yanahakikisha ya kwamba Biblia iliandikwa kwa maongozi ya Mungu.

Cyrus Ingerson Scofield

Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921), Bible student and author, was born in Lenawee County, Michigan, reared in Wilson County, Tennessee, and privately educated. He spent his later years lecturing on biblical subjects on both sides of the Atlantic.

Related Products

Newsletter Sign Up