Mtumishi Mnyenyekevu

M.N. Wolcott

$2.50

Utumishi wa Wakubwa Katika Ufalme wa Mungu

Kusudi langu wakati ninapoandika kitabu hiki kidogo ni kuonyesha mafundisho ya Biblia juu ya hali ya mtu anayeitwa na Roho Mtakatifu wa Mungu kufanya kazi ya kutumikia sehemu ya kundi la Bwana Yesu.

Watu wanaingia kwa kazi ya Mungu na mawazo mbalimbali. Wengine wanafanya kazi ya Bwana kwa sababu wanakwisha kusikia mwito wa Roho Mtakatifu kusaidia ndani ya kazi kubwa ya kulinda na kuongoza na kulisha kundi la Bwana Yesu Kristo. Wanafahamu ya kwamba Bwana Yesu ni Mchungaji Mkuu, na wanamtumikia na mapendo yote.

Watu wengine wanawaza ya kwamba kazi hii ni kazi ya heshima na cheo. Wanaona ya kwamba mhubiri anasimama mbele ya watu, na anapokea heshima ya watu wakati anaposema kitu cha kupendeza masikio yao. Wengine wanaingia kazi kwa sababu kwa kanisa lao watu wanalipa mshahara mzuri na mhubiri wao na anaishi maisha mazuri. Wengine wanafanya kazi kwa sababu rohoni mwao wanakuwa na lazima ya kutawala watu, na ndani ya kanisa wanaona ya kuwa cheo ya mzee au mchungaji au cheo ya mkurugenzi wa kazi fulani kanisani inawaleta njia kutawala. Wengine wanafurahi kwa sababu wanapata kuvaa mavazi ya heshima na kusalimiwa na watu na kukaa mbele katika karamu na kuketi mbele kanisani. Wengine wanatafuta kupata cheo ya kuongoza kazi fulani kanisani kwa sababu pale wataishi mjini wakipata nyumba nzuri na singa moto na kinga au pikipiki au motokari ya kazi.

Tujiangalie kabisa kufahamu roho zetu. Tunatumikia Bwana na zamiri safi, au wakati tunapoangalia rohoni tunakuta mawazo na kusudi mbali na mwito wa Mungu?

Related Products

Newsletter Sign Up