Translations

Sixteen Men With a MessageCuatro Hombres con un Mensaje

Vitabu Vya Manabii Kitabu 1 - Mafundisho juu ya Isaya

William MacDonald

$4.00

  • SKU: 184
  • ISBN: 978-0-88873-184-5
  • Page Count: 52
  • Language: Congo Swahili
  • Format: Paperback
  • Binding: Saddle-Stitch Binding
  • Category: Bible Study
  • Topics:  Isaiah

Vitabu 17 vya mwisho vya Agano la Kale, ndivyo Isaya kufika Malaki, viliandikwa na manabii.

Katika Biblia nabii ndiye mtu anayesema kwa ajili ya Mungu. Mungu aliita watu wengine kuwa manabii yake wakati watu wake Waisraeli walipokwisha kuingia ndani ya zambi na kwenda mbali naye. Manabii waliwaambia watu ya kwamba walikuwa wamekosea Mungu na ya kwamba atawahukumu kama wasipotubu na kurudi kwake.

Muda wa manabii ulianza na Samweli wakati makuhani wasipotimiza mapenzi ya Mungu. Uliendelea kufika wakati Waisraeli walipotoka Babeli pahali walipokuwa wafungwa, na kurudia inchi yao na kujenga hekalu tena kwa lema-Yerusa.

Wengine wa manabii wa Agano la Kale hawakuandika vitabu vya Biblia, lakini walisema Neno la Mungu kwa kinywa.

Nyuma ya kufa kwa Mfalme Solomono ufalme ulitengwa kwa sehemu mbili. Sehemu moja iliitwa Israeli na ya pili Yuda.

Nyuma yake Roho Mtakatifu aliongoza wengine wa manabii kuandika sehemu ya mafundisho yao. Nini ilitokea katika Israeli na Yuda kwa wakati wa manabii hawa? Unaweza kusoma historia ya Israeli na Yuda ndani ya vitabu vya 1 na 2 Wafalme, 1 na 2 Mambo, Ezra na Nehemiah. Ona vilevile kurasa 7-11 za kitabu hiki.

Kitabu cha kwanza ni juu ya unabii wa Isaya...
Isaya - Vitabu Vya Manabii Kitabu 1

Kitabu cha pili ni juu ya Yeremia na Maombolezo...
Yeremia na Maombolezo - Uitabu uya Manabii Kitabu 2

Kitabu cha tatu ni juu ya Ezekieli na Danieli...
Ezekiel na Danieli - Vitabu Vya Manabii Kitabu 3

William MacDonald

William MacDonald (January 7, 1917 - December 25, 2007) has authored over eighty books dealing with subjects such as evangelism and discipleship, church life, marital relations, as well as a best-selling Bible commentary. While pursuing a degree at Harvard (MBA), the Lord called him into the ministry. He served as President of Emmaus Bible College, as well as teaching many classes. He and O. Jean Gibson founded a discipleship school for young men at Fairhaven Bible Chapel in northern California. A favorite Bible teacher to many, he traveled and spoke at conferences throughout the United States and Canada. He makes his home in Heaven.

Related Products

More Titles by William MacDonald

Newsletter Sign Up