Translations

1ST, 2ND & 3RD John & Jude1ère, 2ème, 3ème lettre de Jean et Jude

Barua za Yoane na Yuda

Robert Henry Sykes

$4.50

Yoane alikuwa kijana wakati alipokutana na Bwana Yesu mara ya kwanza.

Yoane alikuwa kijana wakati alipokutana na Bwana Yesu mara ya kwanza. Watu wengine wanafikili alikuwa kijana kupita wanafunzi 11 wengine. Baba yake Zebedayo aliendesha vizuri kazi yake ya kuvua samaki. Yoane na ndugu yake Yakobo walishirikiana na baba yao ndani ya kazi yake. Mama yao alikuwa Salome (Matayo 27:56; Marko 15:40). Tunafikili walikaa kwa Betesaida (Luka 5:10; Yoane 1:44).

Robert Henry Sykes

Robert Henry Sykes was born in Michigan and served in the business world for many years. He and his wife, Wilma, were commissioned by their home church in Grand Rapids for missionary work in Angola. Now living in Montana, Bob Sykes is busy in a Bible teaching and church planting ministry.

Related Products

More Titles by Robert Henry Sykes

Newsletter Sign Up