Series: Kuja, Kula!


Translations

Better Than Bread: Book 2

Kuja, Kula!: Kitabu cha Ine

R. E. Harlow Gertrud Harlow

$12.00

Maelezo ya Biblia kwa kila siku

Yesu akawaambia: Kujeni kwa chakula... Basi Yesu akakuja, akatwaa mkate, akawapa, na samaki vilevile (Yoane 21:12-13)

Mwito kwa chakula unapita mwito wa mambo mengine yote! Chakula kinajenga mwili kuwa na afya, lakini maisha ya mtu si kwa chakula tu. ...Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotaoka katika kinywa cha Mungu (Matayo 4:4)

Hivi kuja na kula Neno la Mungu kila siku na utapata afya katika roho yako.

Mambo Yaliyo Kitabuni

1 Mambo
2 Mambo
Ezra
Nehemia
esireri
Isaya
Ezekieli
Yoeli
Obadia
Hagai
Zekaria
Malaki
Yoane
Wafilipi
1 Timoteo
2 Timoteo
Waebrania
1 Yoane
2 Yoane
3 Yoane
Yuda
Ufunuo
Zaburi

R. E. Harlow

Robert E. Harlow,a long-time commended worker, went to be with the Lord on March 10, 2003, five days short of his 95th birthday. He was co-founder of Emmaus Bible College, now located in Dubuque, Iowa, and founder, along with his wife, Gertrud, of Everyday Publications, Inc., in Port Colborne, ON. Dr. Harlow wrote more than fifty books, including Come and Dine: New Testament Readings for Every Day (1976). His,Can We Know God? (1958) was the first of a series of books he wrote in simple, "Everyday", English. It has sold some 500,000 copies in more than a dozen languages. A native of Toronto, he was also a missionary in the Belgian Congo.

Gertrud Harlow

Gertrud (Koppel) Harlow was a missionary for 14 years in the Belgian Congo, involved primarily in literature and translation work, before her marriage to Dr. Harlow. She still continues in the work with revisions for Swahili as well as typesetting new French titles.She works from her home office at Park of the Palms, Florida.

Related Products

More Titles by R. E. Harlow

More Titles by Gertrud Harlow

Newsletter Sign Up