VITABU VYA MAFUNDISHO JUU YA BIBLIA

Salamu kwako, Rafiki.
Unataka kujua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako? Jifunza KITABU CHAKE! Vitabu hivi vya maelezo vitakusaidia:


Tunaweza kujua Mungu?
Mwandishi: R.E. Harlow   ISBN: 978-0-88873-193-7
Kitabu hiki kinaonyesha ya kwamba tunaweza kujua Mungu wa pekee wa kweli sisi wenyewe. Namna gani? Biblia inatufundisha maneno mengi juu yake. Kusoma…

MIFANO YA KRISTO: KATIKA AGANO LA KALE
Mwandishi: W.A. Deans   ISBN: 978-0-88873-139-5
Kuna mifano mingi ndani ya Agano la Kale ya maisha, mauti na ufufuko wa Bwana Yesu Kristo na utumishi wake kwa wakati wa sasa. Kitabu kizuri kabisa. Kusoma…

Njia ya Haki: Kitabu 1, 2 & 3
Mwandishi: P. Bramsen   ISBN: 978-0-88873-144-9
Mafundisho ya Manabii wa Mungu kupatana na Tora, Zaburi na Habari Njema (Injil) kuonyeha namna gani mtu anaweza kuwa haki mbele ya Mungu. Mafundisho ya lazima kwa kila mtu.  Kusoma…Kitabu-1   Kusoma…Kitabu-2   Kusoma…Kitabu-3

Maziwa Kwa Waamini Wa Sasa
Mwandishi: C.E. Tatham   ISBN: 978-0-88873-125-8
Mafundisho juu ya maneno yaliyo sharti kwa kila mwamini wa sasa kujua. Kusoma…

Omba kwa jina Langu
Mwandishi: G. Harlow   ISBN: 978-0-88873-171-5
Ndani ya kitabu hiki kidogo chenye sehemu au sura 12 utaona kwa ufupi zaidi ya maneno ambayo Mungu anatufundisha ndani ya Biblia juu ya maombi Kusoma…
 
Go to the Top