Practical/Devotional Books   Congo Swahili

Kuja, Kula!: Kitabu cha Kwanza

By Harlow, Robert Edward, Harlow, Gertrud, Maelezo ya Biblia kwa kila siku
$ 9.50 
(CDN)

Kuja, Kula!: Kitabu cha Pili

By Harlow, Robert Edward, Harlow, Gertrud, Maelezo ya Biblia kwa kila siku
$ 11.50 
(CDN)

Kuja, Kula!: Kitabu cha Tatu

By Harlow, Robert Edward, Harlow, Gertrud, Maelezo ya Biblia kwa kila siku
$ 10.75 
(CDN)

Kuja, Kula!: Kitabu cha Ine

By Harlow, Robert Edward, Harlow, Gertrud, Maelezo ya Biblia kwa kila siku
$ 12.00 
(CDN)

Kwa Nini, Bwana?

By Harlow, Gertrud, Mafundisho Juu ya Taabu na Mateso ya Wakristo.
$ 2.50 
(CDN)

Tukitazama Yesu

By Monod, Theodore, Maneno mawili tu, lakini ndani ya maneno haya mawili inafichwa siri nzima ya maisha ya baraka.
$ 2.50 
(CDN)

Maziwa Kwa Waamini Wa Sasa

By Tatham, C. Ernest, Tunaweza kuipata namna gani?
$ 4.25 
(CDN)

Safari Wapi?

By Sykes, Robert Henry, Unafikiri huna safari?
$ 2.25 
(CDN)

Mashairi Kwa Wakati Wa Mateso

By Harlow, Gertrud, Kuficha Moyoni Sasa!
$ 2.00 
(CDN)

Rudi Kwa Mungu

By MacDonald, William, Nini Ilipata Kahindo?
$ 2.50 
(CDN)

Nuru kwa Kila Siku

By Bagster, Samuel, Daily Light
Thousands have experienced the spiritual rewards of daily reading these inspiring Scripture selections.
$ 20.00 
(CDN)

Shauri la Mungu kwa Wanawake Ambao Wanampenda

By Barnett, Anne, Mungu ana kusudi ndani ya maneno yote ambayo anafanya.
$ 2.75 
(CDN)

Jua Kitabu: Tazamo la Biblia

By Johnston, E.A., Kusudi la kitabu hiki ni kusaidia msomaji kujua maneno makubwa yaliyo ndani ya kila kitabu cha Biblia. Ni Tazamo, si Tafsiri (maana yake hakielezi maana ya maneno yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu chenyeweh.
$ 8.50 
(CDN)

Lugha: Kwa Wakati wa Sasa?

By Long, David Boyd, Ni sharti kwa maneno yote Mkristo anayofanya au kusikia rohoni kupatana na maneno Biblia inayofundisha. Sharti tupime maneno yote na Maandiko Matakatifu. Soma 1 Yoane 2:3-5.
$ 3.00 
(CDN)