Mafundisho juu ya Biblia AGANO JIPYA: Matayo - Matendo

Maelezo ya Maandiko Matakatifu kwa Waamini
By William MacDonald

Mafundisho juu ya Biblia AGANO JIPYA: Matayo - MatendoTitle: Mafundisho juu ya Biblia AGANO JIPYA: Matayo - Matendo
Author: W. MacDonald
Language: Kiswahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 
Category: Bible Study
Topic: Matthew, Mark, Luke, John, Acts
Page Count: 0
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-157-9
Item Code:  157
$ 4.39 
(CDN)

Description

UTANGULIZI WA MWANDISHI

Kusudi la Kitabu hiki cha Mafu ndisho juu ya Biblia kwa Waamini ni kusaidia Mkristo kujifunza Biblia na kuendelea kujuana na Maandiko Matakatifu. Lakini hakuna kitabu cha Mafundisho kinachoweza kukomboa faida ya Biblia yenyewe. Kinaweza kueleza tu maana yake na kusaidia msomaji kufahamu maneno anayosoma yeye mwe nyewe ndani ya Maandiko Matakatifu. Ninaamini kabisa ya kwamba Mkristo ye yote anayedumu kusoma na kujifunza Neno la Mungu anaweza kugeuka �mfanya kazi asiyeona haya, akifasiri vema neno la kweli� (2 Tim. 2:15).

Lakini kujua tu maneno ya Biblia hakutoshi. Ni lazima kwa msomaji kutii mafundisho yake ndani ya maisha yake ya kila siku. Kwa sababu hii mwandishi wa kitabu hiki cha Mafundisho anajaribu sana kuonyesha namna gani msomaji anaweza kuwa mtendaji wa Neno la Mungu, si msikiaji tu.

Msomaji akisoma kitabu hiki cha Mafundisho peke yake, pasipo Biblia, kitabu hiki hakitamsaidia, lakini kitageuka mtego kwake. Kitakuwa na faida tu kama kikiongeza hamu yake kutafuta Maandiko yeye mwenyewe na kutii maagizo ya Bwana.

Ninaomba Roho Mtakatifu, aliyeongoza kuandika kwa Biblia, afungue na kutia nuru nia ya msomaji wakati anapojitoa kwa neno hili zuri zaidi � kujua Mungu kwa njia ya Neno lake.

Biography of 

Mr. William MacDonald was a man of varied experience: U.S. Navy, Bible School president, international conference speaker and author.
His biggest production is the Believer's Bible Commentary, Old Testament and New Testament (over 1200 pages each). More…


Other Titles by William MacDonald


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

   Devotional Books

    Missionary Books

     Other Books

      Hymn Books