Lugha: Kwa Wakati wa Sasa?

Ni sharti kwa maneno yote Mkristo anayofanya au kusikia rohoni kupatana na maneno Biblia inayofundisha. Sharti tupime maneno yote na Maandiko Matakatifu. Soma 1 Yoane 2:3-5.
By David Boyd Long

Lugha: Kwa Wakati wa Sasa?Title: Lugha: Kwa Wakati wa Sasa?
Author: D. Long
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.10''
Category: Spiritual Growth
Topic: Christian Growth
Page Count: 44
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-166-1
Item Code:  166
$ 3.00 
(CDN)

Description

Ndani ya Yoane 9 tunasoma habari za mtu aliyezaliwa kipofu. Mtu huyu alipasha watu wengine habari za maneno ambayo yalimpata. Alisema: “Ninajua neno moja, mimi nilikuwa kipofu, na sasa ninaona” (sh.25).

Maneno yaliyopata mtu huyu yalipatana na mafundisho ya Biblia. Wafarisayo walitaka aseme Yesu ni mwenye zambi kama watu wote wengine, lakini aliwajibu na kusema mwenye zambi hawezi kufungua macho ya vipofu kwa sababu Mungu hasikii wenye zambi (sh.31; Zaburi 66:18). Hivi ajabu hili lilihakikisha ya kwamba Yesu hakuwa mwenye zambi kama Wafarisayo walivyofikili. Mtu aliyefunguliwa macho alisema vilevile ya kwamba Mungu anasikia mtu yule anayefanya mapenzi yake, na ya kwamba tangu mwanzo wa dunia halikusikiwa ya kama mtu alifungua macho ya mwenye kuzaliwa kipofu (mash.31-32). Basi kama Yesu angalikuwa mtu tu na hakutoka kwa Mungu, asingaliweza kufanya hivi vile, lakini alikuwa amefungua macho yake kweli!

Hivi maneno yaliyopata mtu huyu yalipatana na mafundisho ya Maandiko Matakatifu.

Inatupasa sisi Wakristo kupiga vita vizuri siku zote na kumaliza mwendo wetu. Pamoja na kufanya hivi inatupasa kulinda imani, maana yake kutii Neno la Mungu (2 Timoteo 4:7). Soma 2 Timoteo 2:5 vilevile. Shairi hili linatufundisha ya kwamba “mtu akishindana katika michezo, hapewi taji kama asiposhindana kwa halali.”

1 Watesalonika 5:21 linatuagiza kujaribu mambo yote (na Neno la Mungu) na kushika lililo jema. Haya ni maonyo mazuri, kwani tukitegemea tu maneno tunayosikia rohoni, ni nyepesi sana kwa sisi kuanguka. Hivi tujaribu kwa njia ya Kitabu cha Mungu maneno yote tunayofanya au kusikia rohoni, na tushikamane na maneno yale tu yanayopatana na mafundisho ya Biblia.

Biography of 

David Boyd Long was born in Ireland and served as a missionary in Angola for over 30 years. More…


Other Titles by David Boyd Long


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

   Devotional Books

    Missionary Books

     Other Books

      Hymn Books