Taabu ya Yobu:
Mafundisho juu ya Kitabu cha Yobu

Everyday English   Spanish   Portuguese   

Ndiyo, Yobu alipata taabu. Watu wale duniani wanapata taabu.
By R. E. Harlow

Taabu ya Yobu: <BR />Mafundisho juu ya Kitabu cha YobuTitle: Taabu ya Yobu:
Mafundisho juu ya Kitabu cha Yobu
Author: R. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.25
Category: Bible Study
Topic: Job
Page Count: 86
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-135-7
Item Code:  135
Other Languages: EEESPT
$ 5.75 
(CDN)

Description

Taabu ya Yobu ilikuwa namna nyingine na taabu ya watu wengine, lakini Mungu alikuwa na jibu kwa mafazaiko yake na alimsaidia kwa wakati wa kutimia.

Mungu aliwapa Bezaleli na Oholiabu na watu wengi wengine katika Israeli akili na ufahamu waweze kujenga hema ya Mungu (Kutoka 31:3,6). Alijibu maombi ya Solomono na kumpa akili kubwa (1 Wafalme 3:9,12,28; 4:29-31). Akili ya Solomono ilionekana wazi wakati alipohukumu maneno na magomvi ya watu kupatana na sheria ya Bwana. Alitoa masemo ya akili yanayoitwa mezali, na aliandika vilevile nyimbo 1005 (1 Wafalme 4:32).

Maneno yaliyopata Yobu yanaweza kukusaidia vewe vilevile. Una taabu leo? Na mafazaiko? Macho ya Mwenyezi Mungu ni juu yako naye atakusaidia namna na kwa wakati inapompendeza. Hatakusahau wala kukuacha kamwe.

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Other Titles by R. E. Harlow


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

   Devotional Books

   Missionary Books

    Other Books

     Hymn Books