Shauri la Mungu kwa Wanawake Ambao Wanampenda

Mungu ana kusudi ndani ya maneno yote ambayo anafanya.
By Anne Barnett

Shauri la Mungu kwa Wanawake Ambao WanampendaTitle: Shauri la Mungu kwa Wanawake Ambao Wanampenda
Author: A. Barnett
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.10''
Category: Devotional Books
Topic: Christian Growth
Page Count: 36
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-134-0
Item Code:  134
$ 2.75 
(CDN)

Description

MWANZO

Mungu ana kusudi ndani ya maneno yote ambayo anafanya. Ana kazi kwa kila pando, kila nyama ndani ya dunia hii ambayo aliumba. Mungu aliweka kwa pahali pao hata vitu visivyokuwa na uzima, kama miamba, viziwa na nyota. Utaratibu wa Mungu ni mkamilifu kabisa naye atatimiza shauri lake kubwa kwa watu. Mungu haanguki kamwe ndani ya maneno ambayo anayafanya.

Mungu alikuwa na kusudi kubwa kwa mwanamke wakati alipomleta kwa mwanamume kuwa msaidizi na mwenzi wake. Sharti sisi wanawake tushirikiane na Mungu ili tusifanye neno litakalozuiza mashauri na makusudi yake kwa watoto wake. Sharti tusome Kitabu chake kwa kufahamu kama anataka sisi kutenda namna gani nyumbani mwetu, kanisani, na katika mji au kijiji pahali tunapopanga. Inatupasa kujiuliza maneno matatu:

Matendo yangu yanaonyesha Baba yangu ya mbinguni kwa watu wengine? Ninafanya maneno Mungu anayokusudi kwa mimi kufanya?

Mwenendo wangu unasaidia watu kufahamu kama kuwa Mkristo ni nini, na kuwapa hamu kujuana na Mungu wao wenyewe?

Mungu ana shauri kutusaidia kuwa wanawake namna yeye anayotaka. Tutakuwa na furaha ndani ya maisha yetu kama tukikubali shauri hili la Mungu. Mashairi 3 kufika 5 ya Tito 2 yanaeleza namna tunavyoweza kufanya hivi.

Biography of 

Anne Barnett has raised six children while remaining active in the local church as well as her writing ministry. More…


Other Titles by Anne Barnett


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

   Doctrinal

    Youth Books

     Devotional Books

     Missionary Books

      Other Books

       Hymn Books