Mimi Kwanza?

Tuwaze juu ya Bwana Yesu Kristo kama mfano wetu kwa sababu haifai kwetu kujifananisha na Wakristo wengine.
By David Boyd Long

Mimi Kwanza?Title: Mimi Kwanza?
Author: D. Long
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.25''
Category: Doctrinal
Topic: The Church, Jesus Christ, New Christian
Page Count: 70
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-196-8
Item Code:  196
$ 5.00 
(CDN)

Description

Tuwaze juu ya Bwana Yesu Kristo kama mfano wetu kwa sababu haifai kwetu kujifananisha na Wakristo wengine. Si vizuri kufananisha hali yetu ya roho na hali ya roho ya Wakristo wengine, wala kufananisha kazi yetu kwa Mungu na ile ya Wakristo wengine. Sharti Mkristo afuate Kristo tu. Mungu hakutupa sisi mfano au kipimo kingine. Ingetupasa kufanana na Kristo. Tunapata haya kabisa wakati tunapoona maisha yetu hayafanani na maisha yake matakatifu, na neno hili linatunyenyekeza mbele yake.

Shetani alijaribu Bwana Yesu Kristo kwa njia tatu. Mtu ana sehemu tatu: mwili, nafsi, na roho. Kwa nafsi yake mtu anapenda mambo fulani na kuchukia mengine, ana hamu kwa maneno mengine na ku - yatumainia. Katika 1 Wakorinto 3:3 Paulo alisema juu ya watu waliofuata kutaka kwa nafsi zao na kuishi namna ya watu wa dunia. Watu wale wanafikiri faida yao wenyewe tu. Wao ni namna nyingine na watu wenye Roho Mtakatifu ambao Paulo alifundisha juu yao katika shairi 1 la sura ile. Kwa njia ya mwili wetu wa mifupa na mnofu tunaweza kujulisha watu maneno tunayotaka wajue. Kwa roho yetu tunaweza kujua Mungu na kusemezana naye. Bwana Yesu Kristo alijaribiwa kwa njia hizi tatu: mwili, nafsi na roho.

Shetani anatujaribu sisi vivyo hivyo. Anaweka roho sana juu ya kutuondosha katika njia ya Bwana tusifanye maneno Mungu aliyokusudi kwa sisi kuyafanya.

Biography of 

David Boyd Long was born in Ireland and served as a missionary in Angola for over 30 years. More…


Other Titles by David Boyd Long


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

   Devotional Books

    Missionary Books

     Other Books

      Hymn Books