Kitabu cha Matendo: Kukua na kuenea kwa Kanisa

Everyday English   French   

Nini ilitokea wakati Bwana Yesu Kristo alipokwisha kurudi mbingini? Tunasoma habari hizi ndani ya kitabu cha Matendo.
By Gertrud Harlow

Kitabu cha Matendo: Kukua na kuenea kwa KanisaTitle: Kitabu cha Matendo: Kukua na kuenea kwa Kanisa
Author: G. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.35
Category: Bible Study
Topic: Acts
Page Count: 158
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-120-3
Item Code:  120
Other Languages: EEFR
$ 9.25 
(CDN)

Description

Nini ilitokea wakati Bwana Yesu Kristo alipokwisha kurudi mbingini? Tunasoma habari hizi ndani ya kitabu cha Matendo.

Kitabu hiki kinatupasha juu ya mwanzo wa Kanisa kwa Yerusalemna na namna gani Myuda mmoja, ndiye Saulo wa Tarso aligeuka Mkristo. Kwa wakati wa nyuma Mungu alitumika na mtu huyu aliyeitwa Paulo vilevile kupeleka Habari Njema kwa mataifa mengi. Waamini wengine toka Yerusalema walileta Habari Njema kwa inchi nyingine vilevile. Paulo aliandika barua nyingi kusaidia na kufundisha makanisa yaliyoanzwa ndani ya inchi hizi na nyingine za barua hizi ni ndani ya Agano Jipya.

Biography of 

Dr. R.E & G.I. Harlow started the work of Everyday Publications together to bring Everyday English books to the saints. More…


Other Titles by Gertrud Harlow


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

  Devotional Books

  Missionary Books

   Other Books

    Hymn Books