Mwandishi, Liwal, Malkia
Mafundisho juu ya Ezra, Nehemia na Esiteri

Everyday English   

Kuna maneno ya kushangaza kabisa ndani ya shairi la kwanza la kitabu cha Ezra, ndiyo haya: “Bwana akasukuma roho ya Kiro, mfalme wa Persia.” Kwa nini Bwana alisukuma roho ya mfalme mpagano?
By Jean Dougan

Mwandishi, Liwal, Malkia<BR>Mafundisho juu ya Ezra, Nehemia na EsiteriTitle: Mwandishi, Liwal, Malkia
Mafundisho juu ya Ezra, Nehemia na Esiteri
Author: J. Dougan
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.30
Category: Bible Study
Topic: Ezra, Nehemiah, Esther
Page Count: 150
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-124-1
Item Code:  124
Other Languages: EE
$ 8.75 
(CDN)

Description

Kuna maneno ya kushangaza kabisa ndani ya shairi la kwanza la kitabu cha Ezra, ndiyo haya: “Bwana akasukuma roho ya Kiro, mfalme wa Persia.” Kwa nini Bwana alisukuma roho ya mfalme mpagano?

Wayuda walihamishwa kwa Babeli. Kitabu hiki kiliandikwa wakati walipokwisha kukaa pale kwa miaka 70. Kwa nini Bwana aliacha watu wake kuwa wafungwa kwa muda huu mrefu?

Historia ya taifa la lsraeli ilianza na Abrahamu.

Abrahamu alikuwa mmoja wa watu waliojulikana zaidi ndani ya Biblia na mtu wa pekee aliyeitwa “Rafiki wa Mungu” (Yakobo 2:23). Aliishi kwanza katika Uri, ndio mji wa Wakaldea (Mwanzo 11:31), katikati ya watu wasioabudu Mungu. Lakini Mungu alisema naye pale, akamwagiza kuondokea inchi ile na kuachana na watu wa jamaa yake na kwendea inchi nyingine. Mungu alijulisha Abrahamu ya kwamba alikusudi kuanza taifa kubwa kwa njia yake na wazao wake (Mwanzo 12:1-3). Neno namna hii halijatokea bado mbele, lakini Abrahamu alitii Mungu hata hivi, akaondokea inchi yake na kwendea Kanana. Alikuwa na miaka 75 kwa wakati ule, mke wake alikuwa na miaka 65 nao hawakuwa na watoto. Basi namna gani atakuwa mwenye kuanza taifa kubwa? Itawezekana kweli? Lakini Abrahamu aliamini Mungu na alitii Mungu. Aliondokea inchi yake kama Mungu alivyomwagiza, na Mungu alitimiza ahadi yake (Yakobo 2:23), kama anavyofanya kila mara. Kwa sababu ya ajabu Mungu alilofanya Sara alizaa Isaka na taifa kubwa Mungu alilosema juu yake lilianzwa (Mwanzo 21:1-2).

Biography of 

Canadian author Jean Dougan's study of the Scriptures gave her the desire to write books about he Bible. More…


Other Titles by Jean Dougan


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

   Youth Books

    Devotional Books

     Missionary Books

      Other Books

       Hymn Books