Habari Njema ya Matayo Juu ya: Yesu Mfalme

Everyday English   Spanish   

Matthew
By Robert Henry Sykes

Habari Njema ya Matayo Juu ya: Yesu MfalmeTitle: Habari Njema ya Matayo Juu ya: Yesu Mfalme
Author: R. Sykes
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.50
Category: Bible Study
Topic: Matthew
Page Count: 210
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-121-0
Item Code:  121
Other Languages: EEES
$ 11.75 
(CDN)

Description

Kitabu cha Matayo ni kitabu cha kwanza ndani ya Agano Jipya. Ni ka-ma mlango toka Agano la Kale kuingia Agano Jipya. Ndani ya Agano la Kale manabii walitabiri maneo mengi juu ya Mwokozi na Mfalme ambaye atakayekuja, atakuwa namna gani, maneno gani atakayofanya na nini itampata.

Habari Njema ya Matayo
juu ya
YESU MFALME

Kitabu cha Matayo ni kitabu cha kwanza ndani ya Agano Jipya Ni ka ma mlango toka Agano la Kale kuingia Agano Jipya. Ndani ya Agano la Kale manabii walitabiri maneno mengi juu ya Mwokozi na Mfalme ambaye Mungu aliahidi kutuma. Unabii wao ulionyesha kama Mfalme atakayekuja atakuwa namna gani, maneno gani atakayofanya na nini itampata.
Roho ya Mungu aliongoza Matayo kuonyesha Bwana Yesu Kristo kama Mfalme kwa taifa la Israeli. Hivi Matayo alitaja mashairi mengi toka maandiko ya Agano la Kale, ndilo Biblia ya Waisraeli. Mashairi haya yalikuwa juu ya Masiya atakayekuja na Matayo aliyataja kusaidia Waisraeli (na sisi) kutambua Mfalme huyu mkubwa na kuinama mbele yake kumwabudu na kumtii.
Waandishi wengine wa Agano Jipya walitaja mashairi toka Agano la Kale vilevile, lakini hawakutaja mashairi mengi sana kama Matayo. Matayo alitaja mashairi kupita 250 ya Agano la Kale ndani ya kitabu chake zaidi ya yale juu ya kizazi cha Bwana Yesu. Mashairi haya yanatoka ndani ya kila kitabu cha Agano la Kale ila Mhubiri, Wimbo wa Solomono, Obadia, Nahumu na Habakuki. Hivi Matayo anaonyesha wazi yule aliye Mwokozi na Mfalme ambaye Mungu aliahidi kutuma. (Soma Yoane 10:1-3.) Anahakikisha tena na tena ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mfalme kwa njia ya kumsawanisha na maneno yale yaliyoandikwa juu yake ndani ya Agano la Kale. Wakati tutakaposoma kitabu cha Matayo pamoja, labda utataka kuandika mashairi haya toka Agano la Kale kando ya pahali yanapotimizwa ndani ya Matayo.
Ndani ya sura 1 na 2 tutasoma juu ya kizazi na kuzaliwa kwa Mfalme huyu mkubwa.
Ndani ya sura 3 tunasoma juu ya mjumbe na mtangulizi wa Mfalme.
Sura 4-18 zinapasha habari za utumishi wa ufalme katikati ya watu, zaidi katika Galilaya.
Ndani ya sura 19 na 20 Mfalme anasafiri toka Galilaya kwe nda Yerusalema, mji wa Mfalme mkubwa.
Ndani ya sura 21-27 tunamwona katika Yerusalema, Mfalme aliyekataliwa na watu na aliyehukumiwa na kuuawa.
Ndani ya sura 28 anafufuliwa toka wafu na anaonekana kwa wafuata wake.
Itakusaidia kufuata safari za Mfalme juu ya ramani. Kuna ramani nzuri kwa mwisho wa Biblia yako? Wakati unaposoma kitabu cha Matayo tafuta kila pahali Bwana Yesu alipofikia na andika mistari toka pahali pamoja hata pahali pa kufuata. Utaona ya kwamba kufika sura 21 alishinda zaidi katika Galilaya. Tutaona nyuma sababu kwa neno hili.

Biography of 

Robert Henry Sykes and his wife Wilma served the Lord in Angola.  More…


Other Titles by Robert Henry Sykes


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

   Youth Books

    Devotional Books

     Missionary Books

      Other Books

       Hymn Books