Wajumbe wa Hukumu na Utukufu

Everyday English   Spanish   Portuguese   

Mafundisho juu ya Hosea Kufika Malaki
By Albert E. Horton

Wajumbe wa Hukumu na UtukufuTitle: Wajumbe wa Hukumu na Utukufu
Author: A. Horton
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.10''
Category: Bible Study
Topic: Hosea, Joel
Page Count: 68
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-114-2
Item Code:  114
Other Languages: EEESPT
$ 4.75 
(CDN)

Description

Labda Maandiko ya Hosea kufika Malaki ni sehemu ya Bibla iliyo nguvu zaidi kufahamu, lakini kitabu hiki kitakusaidia sana.

Manabii hawa walikuwa na habari kwa watu wao toka Mungu. Zilikuwa maonyo ya kwamba Mungu atawahukumu kwa sababu yeye ni mwenye haki. Lakini Mungu ni Mungu wa mapendo vilevile, hivi ndani ya maandiko ya manabii hawa kuna ahadi za utukufu kwa wakati wa kuja.

Wajumbe wa Hukumu na Utukufu Unabii wa Hosea kufika Malaki

Manabii walikuwa watu waliosema kwa ajili ya Mungu. Mungu alisema nao, nao walipitisha maneno yake kwa watu. Tunaweza kuona namna gani Mungu alisema kwa njia ya manabii hata kwa wakati wa Agano Jipya. Ndiyo, maneno yote ya Maandiko Matakatifu ni maneno ya Mungu naye aliongoza watu kuyaandika.

Mara nyingi maneno Mungu aliyosema na watu kwa njia ya manabii yalikuwa juu ya mambo yataka- yotokea kwa wakati wa kuja. Kwa sababu hii watu wengi, wakati wanapofikili juu ya unabii wanafikili juu ya vitabu vya manabii, ndivyo vitabu toka Isaya kufika Malaki. Wanaume wale wote walisema maneno ya Mu- ngu, wakionya na wakijulisha watu maneno yataka- yotokea, na habari za hukumu na baraka kwa wakati wa kuja.

Ndani ya kitabu hiki tunataka kufundisha juu ya unabii wa manabii walioandika vitabu vifupi tu. Hata vitabu vyao ni vifupi, ni vyote Neno la Mungu na ni la- zima kwa sisi kuwaza sana juu yao.

Usisome kitabu hiki cha mafundisho peke yake. Sharti usome kwanza kitabu kizima cha unabii una- chotaka kujifunza. Ikiwezekana ukisome mara mbili au tatu au zaidi. Nyuma yake soma mafundisho ndani ya kitabu hiki pamoja na kuangalia tena maandiko ya nabii na omba Roho Mtakatifu kukufundisha.

Biography of 

Mr. A.E. Horton translated the Bible into the Luvale language of Africa, and explained the meaning of Scripture for many years. In this book 21 Letters for the 21st Century, he gives a short summary of each New Testament epistle. This will prepare you to read these letters again more carefully, and help you to understand more difficult books written on theses epistles. More…


Other Titles by Albert E. Horton


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

   Youth Books

    Devotional Books

     Missionary Books

      Other Books

       Hymn Books