Kuja, Kula!: Kitabu cha Ine

Everyday English   

Maelezo ya Biblia kwa kila siku
By Robert Edward HarlowGertrud Harlow

Kuja, Kula!: Kitabu cha IneTitle: Kuja, Kula!: Kitabu cha Ine
Author: R. HarlowG. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.50
Category: Practical/Devotional Books
Topic: Old Testament, New Testament
Page Count: 216
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-115-9
Item Code:  115
Other Languages: EE
$ 12.00 
(CDN)

Books in Series: Kuja, Kula!

Description

Yesu akawaambia: Kujeni kwa chakula... Basi Yesu akakuja, akatwaa mkate, akawapa, na samaki vilevile (Yoane 21:12-13)

Mwito kwa chakula unapita mwito wa mambo mengine yote! Chakula kinajenga mwili kuwa na afya, lakini maisha ya mtu si kwa chakula tu. ...Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotaoka katika kinywa cha Mungu (Matayo 4:4)

Hivi kuja na kula Neno la Mungu kila siku na utapata afya katika roho yako.

Mambo Yaliyo Kitabuni

1 Mambo
2 Mambo
Ezra
Nehemia
esireri
Isaya
Ezekieli
Yoeli
Obadia
Hagai
Zekaria
Malaki
Yoane
Wafilipi
1 Timoteo
2 Timoteo
Waebrania
1 Yoane
2 Yoane
3 Yoane
Yuda
Ufunuo
Zaburi

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Dr. R.E & G.I. Harlow started the work of Everyday Publications together to bring Everyday English books to the saints. More…


Other Titles by Robert Edward Harlow


Bible Study Books

Doctrinal Books

Youth Books

  Practical/Devotional Books

  Missionary Emphasis Books

   Other Books

    Hymn Books

     Bible

      Other Titles by Gertrud Harlow


      Bible Study Books

      Doctrinal Books

      Youth Books

      Practical/Devotional Books

      Missionary Emphasis Books

       Other Books

        Hymn Books

         Bible