Kuja, Kula!: Kitabu cha Tatu

Everyday English   

Maelezo ya Biblia kwa kila siku
By R. E. HarlowGertrud Harlow

Kuja, Kula!: Kitabu cha TatuTitle: Kuja, Kula!: Kitabu cha Tatu
Author: R. HarlowG. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.40
Category: Devotional Books
Topic: Old Testament, New Testament
Page Count: 192
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-111-1
Item Code:  111
Other Languages: EE
$ 10.75 
(CDN)

Books in Series: Kuja, Kula!

Description

Yesu akawaambia: Kujeni kwa chakula... Basi Yesu akakuja, akatwaa mkate, akawapa, na samaki vilevile (Yoane 21:12-13)

Mwito kwa chakula unapita mwito wa mambo mengine yote! Chakula kinajenga mwili kuwa na afya, lakini maisha ya mtu si kwa chakula tu. ...Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotaoka katika kinywa cha Mungu (Matayo 4:4)

Hivi kuja na kula Neno la Mungu kila siku na utapata afya katika roho yako.

Mambo Yaliyo Kitabuni

1 Wafalme
2 Wafalme
1 Mambo
2 Mambo
Yeremia
Maombolezo
Hosea
Amosi
Yona
Mika
Nahumu
Marko
Waroma
Waefeso
Wakolosayi
Tito
Filemono
1 Petro
2Petro
Zaburi

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Dr. R.E & G.I. Harlow started the work of Everyday Publications together to bring Everyday English books to the saints. More…


Other Titles by R. E. Harlow


Bible

  Spiritual Growth

  Bible Study

  Doctrinal

  Youth Books

   Devotional Books

   Missionary Books

    Other Books

     Hymn Books

      Other Titles by Gertrud Harlow


      Bible

       Spiritual Growth

       Bible Study

       Doctrinal

       Youth Books

       Devotional Books

       Missionary Books

        Other Books

         Hymn Books