Visa Vya Biblia: Sehemu ya Pili

Habari waziwazi za Agano Jipya pamoja na mifano
By Marian Schooland

Visa Vya Biblia: Sehemu ya PiliTitle: Visa Vya Biblia: Sehemu ya Pili
Author: M. Schooland
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.30''
Category: Youth Books
Topic: Christian Growth, Children
Page Count: 180
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-149-4
Item Code:  149
$ 10.25 
(CDN)

Books in Series: Visa Vya Biblia


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/everyda5/public_html/EPI/Order/Books.php on line 390

Description

Zamani sana sana, Mungu alitoa ahadi. Alisema atatuma Mfalme mkubwa kwa watu wake. Mfalme huyu atakuwa Mfalme mkubwa sana. Atakuwa mkubwa kuliko wafalme wote wengine walioishi mbele. Hakuna mfalme mwingine atakayeweza kuwa mkubwa kama Yeye. Atafanya maajabu mengi.

Ataponyesha macho ya vipofu waweze kuona tena. Atafungua masikio ya viziwi. Ataponyesha wagonjwa. Ataokoa watu wake toka zambi zao.

Kwa wakati ule watu wa Mungu walikuwa Wayuda. Walikaa katika Palestina. Walikuwa na mji mkubwa ulioitwa Yerusalema. Na ndani ya Yerusalema kulikuwa Hekalu zuri sana.

Hekalu hili lilikuwa nyumba ya Mungu ya Wayuda. Walikwenda Hekaluni kila siku kuabudu Mungu.

Wayuda walifurahi sana juu ya ahadi ya Mungu. Walifurahi kufikili ya kwamba watakuwa na Mfalme mkubwa wa namna hii siku nyingine.

Miaka mingi ilipita. Yule Mfalme mkubwa hakufika. Watu walingoja sana kwa Mungu kumtuma. Ni kama iliwapasa kungoja miaka mingi sana.

Lakini Mungu anatimiza ahadi zake kila mara. Naye anatengeneza maneno yote vizuri. Anafanyiza maneno kutokea kwa saa nzuri.

Basi kwa mwisho siku ya kuja kwa Mfalme mkubwa ilifika.

Halafu Mungu alituma malaika - malaika ya kungaa toka mbinguni. Akatuma malaika huyu duniani kutayarisha maneno kwa kuja kwa Mfalme mkubwa.

This book is a Bible story book for children with stories from the New Testament.

Biography of 

 More…


Other Titles by Marian Schooland


Bible Study Books

  Doctrinal Books

   Youth Books

   Practical/Devotional Books

    Missionary Emphasis Books

     Other Books

      Hymn Books

       Bible

        Search

        Author: 
        Author Surname: 
        Title: 
        Topic: 
        Keywords: 
        ISBN: 

        EPI Titles

        Titles with Test Booklets


        Standard English

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Youth Books 
        Practical/Devotional Books 
        Missionary Emphasis Books 


        Everyday English

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        French

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Portuguese

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Spanish

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Congo Swahili

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Youth Books 
        Practical/Devotional Books 
        Hymn Books 
        Bible 


        Chinese

        Practical/Devotional Books