Visa Vya Biblia: Sehemu ya Kwanza

Habari waziwazi za Agano la Kale pamoja na mifano
By Marian Schooland

Visa Vya Biblia: Sehemu ya KwanzaTitle: Visa Vya Biblia: Sehemu ya Kwanza
Author: M. Schooland
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.25''
Category: Youth Books
Topic: Christian Growth, Children
Page Count: 226
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-147-0
Item Code:  147
$ 12.50 
(CDN)

Books in Series: Visa Vya Biblia


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/everyda5/public_html/EPI/Order/Books.php on line 390

Description

Zamani sana watu hawakuwa, hata mmoja. Hata ulimwengu haukuwa. Jua halikuwa mbinguni; mwezi wala nyota hazikuwa. Katika nafasi kubwa zote kitu hakikuwa hata kimoja. Mungu tu alikuwa, na Mungu alikuwa pahali po pote. Lakini Mungu alikuwa na shauri katika nia yake. Alisema: «Tutafanya watu. Na tutafanya dunia nzuri waweze kukaa ndani yake. Tutafanya jua na mwezi na nyota nyingi ziwatolee nuru zao.»

Hivi Mungu alifanya kitu kilichoonekana kama mpira mkubwa sana mviringo. Tunaita mpira ule dunia au ulimwengu. Sisi tunakaa juu ya mpira mkubwa ule ndiyo dunia. Kwa mwanzo dunia ilikuwa giza kama katikati ya usiku. Na ilifunikwa na maji. Lakini Roho ya Mungu alikuwa pale katika giza na maji yale. Halafu Mungu alisema: «Nuru iwe.» Na nuru ilikuwa. Nuru iliangaza dunia. Ile ilikuwa asubui ya kwanza; asubui ya siku ya kwanza.

Siku ya kwanza ilipita na nuru ilikwisha. Usiku uliingia; na dunia nzima ilikuwa giza tena. Lakini asubui ilifika tena — asubui ya pili. Nuru iliangaza dunia tena.

Asubui ya pili Mungu alitoa agizo kwa maji. Wakati Mungu alipotoa agizo, nusu ya maji yalikwenda mbinguni na yaligeuka kuwa mawingu. Nusu yake yalibaki chini duniani. Hivi maji yalikuwa mbinguni, ndani ya mawingu, na maji yalikuwa pahali po pote duniani.

This book is a Bible story book for childrn with stories from the Old Testamtent.

Biography of 

 More…


Other Titles by Marian Schooland


Bible Study Books

  Doctrinal Books

   Youth Books

   Practical/Devotional Books

    Missionary Emphasis Books

     Other Books

      Hymn Books

       Bible

        Search

        Author: 
        Author Surname: 
        Title: 
        Topic: 
        Keywords: 
        ISBN: 

        EPI Titles

        Titles with Test Booklets


        Standard English

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Youth Books 
        Practical/Devotional Books 
        Missionary Emphasis Books 


        Everyday English

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        French

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Portuguese

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Spanish

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Practical/Devotional Books 


        Congo Swahili

        Bible Study Books 
        Doctrinal Books 
        Youth Books 
        Practical/Devotional Books 
        Hymn Books 
        Bible 


        Chinese

        Practical/Devotional Books