Mafundisho juu ya Kitabu cha Hesabu

Everyday English   Congo Swahili   Congo Swahili   Spanish   Spanish   
French   

Kila kitabu ndani ya Biblia kinakusaidia kufahamu kila kitabu kingine. Kitabu cha Hesabu kinatupasha namna Waisraeli walivyosafiri jangwani kwa karibu miaka makumi ine. Kina Mafundisho mengi yanayoweza kukusaidia kwa safari yako hapa duniani kufika siku utakapofika mbinguni.
By Robert Edward Harlow

Mafundisho juu ya Kitabu cha HesabuTitle: Mafundisho juu ya Kitabu cha Hesabu
Author: R. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.15
Category: Bible Study Books
Topic: Numbers
Page Count: 64
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-177-7
Item Code:  177
Other Languages: EESWSWESESFR
$ 4.50 
(CDN)

Description

Vitabu vitano vya kwanza vya Biblia vinaitwa SHERIA. Ni msingi wa vitabu vyote vingine ndani ya Biblia. Inafaa kujifunza vitabu hivi vitano pamoja, kimoja nyuma ya kingine. Uki- kwisha kufahamu mafundisho ya vitabu vya Mwanzo, Kutoka na Walawi, endelea na kitabu cha Hesabu, na halafu Torati. Utajifunza ndani ya vitabu hivi maneno mengi mengine juu ya Mungu na mambo ya ajabu anayotendea watu. R.E.H.

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Other Titles by Robert Edward Harlow


Bible Study Books

Doctrinal Books

Youth Books

  Practical/Devotional Books

  Missionary Emphasis Books

   Other Books

    Hymn Books

     Bible

      Search

      Author: 
      Author Surname: 
      Title: 
      Topic: 
      Keywords: 
      ISBN: 

      EPI Titles

      Titles with Test Booklets


      Standard English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Missionary Emphasis Books 


      Everyday English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      French

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Portuguese

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Spanish

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Congo Swahili

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Hymn Books 
      Bible 


      Chinese

      Practical/Devotional Books