Mafundisho juu ya Yosua

Everyday English   Congo Swahili   Congo Swahili   Portuguese   Spanish   


Ni Mungu aliyeingiza watu wake Israeli ndani ya inchi ya Kanana.
By Robert Edward Harlow

Mafundisho juu ya YosuaTitle: Mafundisho juu ya Yosua
Author: R. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.10
Category: Bible Study Books
Topic: Joshua
Page Count: 56
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-179-1
Item Code:  179
Other Languages: EESWSWPTES
$ 4.25 
(CDN)

Description

Ni Mungu aliyeingiza watu wake Israeli ndani ya inchi ya Kanana. Kwanza walishinda adui wao waliokaa inchini mbele yao, lakini wakati walipoasi Mungu, adui wao waliwahinda vitani.

Wewe Mukristo unataka kushinda kwa Bwana ndani ya maisha yako ya kila siku? Mafundisho ya kitabu hiki yatakusaidia sana.

SOMA MANENO HAYA

Vitabu vitano vya kwanza vya Biblia vinatupasha juu ya Abrahamu na Musa. Ukikwisha kusoma vitabu hivi, vizuri uende- lee na kitabu cha Yosua.

Kitabu cha Yosua kinaendelea na habari za Waisraeli nyuma ya kufa kwa Musa. Nyuma ya kushinda miaka mingi jangwani waliingia ndani ya Inchi ya Ahadi, ndiyo inchi ya Kanana. Mungu alikuwa pamoja nao, akawasaidia kushinda wingi wa adui zao. Hata hivi hawakudumu kabisa, basi hawakuwafukuza wote pia. Neno hili liliwaondosha karibu na Mungu kwa wakati wa nyuma.

Kuna mafundisho mingi ndani ya kitabu hiki kusaidia watu wa Mungu kwa wakati wa sasa. Wakati unaposoma, omba Bwana kukusaidia kuyafahamu na kuyatii.

R.E. Harlow

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Other Titles by Robert Edward Harlow


Bible Study Books

Doctrinal Books

Youth Books

  Practical/Devotional Books

  Missionary Emphasis Books

   Other Books

    Hymn Books

     Bible

      Search

      Author: 
      Author Surname: 
      Title: 
      Topic: 
      Keywords: 
      ISBN: 

      EPI Titles

      Titles with Test Booklets


      Standard English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Missionary Emphasis Books 


      Everyday English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      French

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Portuguese

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Spanish

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Congo Swahili

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Hymn Books 
      Bible 


      Chinese

      Practical/Devotional Books