Wokovu wa Milele

Everyday English   Congo Swahili   Portuguese   Spanish   

Mtu anaweza kuokolewa sku ya Bwana na kupotea tena siku ya kazi moja?
Mungu anampa mtu uzima wa milele, kisha anauondoa tena?
unahitaji kulipa mali ngapi kupata zawadi ya Mungu?
By Robert Edward Harlow

Wokovu wa MileleTitle: Wokovu wa Milele
Author: R. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.15
Category: Doctrinal Books
Topic: Salvation, Christian Growth
Page Count: 80
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-138-8
Item Code:  138
Other Languages: EESWPTES
$ 5.25 
(CDN)

Description

Biblia inafundisha ya kwamba Mungu alitoa Mwana wake ili watu wote waweze kupata uzima wa milele. Ni zawadi ya Mungu, si zawabu kwa kazi njema. Kuna mashairi mengi ndani ya Biblia yanayohakikisha ya kwamba mtu anayekwisha kuokolewa hawezi kupotea tena kamwe.

Ni kusema kwamba mkristo anaweza kufanya neno lo lote analotaka? Sivyo, hata kidogo! Ni sharti kufundisha kweli ya Wokovu wa milele pamoja na Mapigo ya Baba kwa mtoto wake anayekwenda mbali naye. Baba mtakatifu hawezi kuruhusu kamwe mwana wake kukaa kuhayarisha jina lake. Kusudi la mapigo haya ni kutufundisha wakati sisi ni duniani ya kwamba haifai tukosee Mungu.

Ndani ya kitabu hiki, mwandishi anataja mashairi mengi yanayofundisha kweli hizi mbili. Ndani ya sehemu ya tatu ya kitabu anaeleza mashairi mengine yaliyo nguvu kufahamu kwa sababu ni kama yanbisha mafundisho ya kweli zile mbili.

Mapendo, furaha na salama ni kwa kila mwamini. Lakini maneno haya matatu hayawezekani kama nikikaa kufazaika saa zote kama kazi zangu njema zikitosha kuokoa nafsi yangu, au kunilinda nisipotee. Kitabu hiki kitakusaidia usifazaike juu ya maneno haya tena kamwe.

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Other Titles by Robert Edward Harlow


Bible Study Books

Doctrinal Books

Youth Books

  Practical/Devotional Books

  Missionary Emphasis Books

   Other Books

    Hymn Books

     Bible

      Search

      Author: 
      Author Surname: 
      Title: 
      Topic: 
      Keywords: 
      ISBN: 

      EPI Titles

      Titles with Test Booklets


      Standard English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Missionary Emphasis Books 


      Everyday English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      French

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Portuguese

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Spanish

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Congo Swahili

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Hymn Books 
      Bible 


      Chinese

      Practical/Devotional Books