Mafundisho juu ya Waamuzi na Ruta

Everyday English   Spanish   Congo Swahili   Portuguese   

Ndani ya vitabu vya Waamuzi na Ruta tunapata habari za kushinda na kushindwa, baraka na kuanguka.
By Robert Edward Harlow

Mafundisho juu ya Waamuzi na RutaTitle: Mafundisho juu ya Waamuzi na Ruta
Author: R. Harlow
Language: Congo Swahili
Format: Paperback
Binding: Perfect Binding
Book Size: 5.5x8.5x0.10
Category: Bible Study Books
Topic: Judges, Ruth
Page Count: 64
Publisher: Everyday Publications Inc.
ISBN-13: 978-0-88873-180-7
Item Code:  180
Other Languages: EEESSWPT
$ 4.50 
(CDN)

Description

Ndani ya vitabu vya Waamuzi na Ruta tunapata habari za kushinda na kushindwa, baraka na kuanguka. Wakati Waisraeli walipoacha kufuata Bwana, adui zao walipata nguvu, wakawashinda. Wakati Waisraeli waliporudi karibu na Mungu, Mungu aliwashindisha tena.

Wakristo wingi wanakaa namna hii. Mara nyingine tunasimama na nguvu kwa imani na Bwana anatuwezesha kushinda adui zetu. Mara nyingine imani yetu ni zaifu na tunakwenda mbali na Bwana. Saa ile Mungu hawezi kutushindisha. Vitabu hivi vya Waamuzi na Ruta vitakusaidia kujuana na Mungu vizuri kupita mbele. Vitakufundisha namna gani unaweza kushinda adui zako za roho.

Biography of 

R.E. Harlow served as a missionary in Africa and as co-founder and first principal of the Emmaus Bible School. He has written a number of books and courses about the Bible. The best known is Can We Know God?  More…


Other Titles by Robert Edward Harlow


Bible Study Books

Doctrinal Books

Youth Books

  Practical/Devotional Books

  Missionary Emphasis Books

   Other Books

    Hymn Books

     Bible

      Search

      Author: 
      Author Surname: 
      Title: 
      Topic: 
      Keywords: 
      ISBN: 

      EPI Titles

      Titles with Test Booklets


      Standard English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Missionary Emphasis Books 


      Everyday English

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      French

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Portuguese

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Spanish

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Practical/Devotional Books 


      Congo Swahili

      Bible Study Books 
      Doctrinal Books 
      Youth Books 
      Practical/Devotional Books 
      Hymn Books 
      Bible 


      Chinese

      Practical/Devotional Books